تعرفه‌های ثبت‌نام و ارسال مقاله

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

ثبت نام و ارسال مقاله رایگان است و هزینه پذیرش مقاله پس از اعلام نتیجه داوری دریافت خواهد شد.

ویژه دانشجویان

255 هزار تومان
 • ثبت‌نام با تخفیف تا ۱۰ آبان ماه ۲۰۰ هزار تومان
 • دریافت پکیج کنفرانس
 • و گواهینامه‌های پذیرش مقاله
 • هزینه ثبت مقاله دوم، سوم ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ثبت‌نام

اساتید دانشگاهی

275 هزار تومان
 • ثبت‌نام با تخفیف تا ۱۰ آبان ماه ۲۲۰ هزار تومان
 • دریافت پکیج کنفرانس
 • و گواهینامه‌های پذیرش مقاله
 • هزینه ثبت مقاله دوم، سوم ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ثبت‌نام

ثبت‌نام آزاد

300 هزار تومان
 • ثبت‌نام با تخفیف تا ۱۰ آبان ماه ۲۴۰ هزار تومان
 • دریافت پکیج کنفرانس
 • و گواهینامه‌های پذیرش مقاله
 • هزینه ثبت مقاله دوم، سوم ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ثبت‌نام

پاسخ ابهامات خود را در سوالات متداول دنبال نمایید.

ثبت‌نام حضوری

ویژه دانشجویان

1900
 • ثبت‌نام با تخفیف تا ۱۰ آبان ماه ۱۵۰۰ یورو
 • هزینه حضور نویسنده همکار 2500 Euro می باشد
 • اخذ ویزای حضور به عهده ثبت نام کنندگان می باشد
 • حضور در کنفرانس + ۳۰ ساعت کارگاه تخصصی
 • ترنسفر درون شهری + نهار و میان وعده
 • دریافت پکیج کنفرانس
 • گواهینامه حضور در کنفرانس
 • گواهینامه پذیرش مقاله
ثبت‌نام

اساتید دانشگاهی

2200
 • ثبت‌نام با تخفیف تا ۱۰ آبان ماه ۱۸۰۰ یورو
 • هزینه حضور نویسنده همکار 2500 Euro می باشد
 • اخذ ویزای حضور به عهده ثبت نام کنندگان می باشد
 • حضور در کنفرانس + ۳۰ ساعت کارگاه تخصصی
 • ترنسفر درون شهری + نهار و میان وعده
 • دریافت پکیج کنفرانس
 • گواهینامه حضور در کنفرانس
 • گواهینامه پذیرش مقاله
ثبت‌نام

ثبت‌نام آزاد

2700
 • ثبت‌نام با تخفیف تا ۱۰ آبان ماه ۲۲۰۰ یورو
 • هزینه حضور نویسنده همکار 2500 Euro می باشد
 • اخذ ویزای حضور به عهده ثبت نام کنندگان می باشد
 • حضور در کنفرانس + ۳۰ ساعت کارگاه تخصصی
 • ترنسفر درون شهری + نهار و میان وعده
 • دریافت پکیج کنفرانس
 • گواهینامه حضور در کنفرانس
 • گواهینامه پذیرش مقاله
ثبت‌نام